Om Nolltolerans

Nolltolerans är en organisation för alla oss som har tröttnat på att rasisternas närvaro i våra områden. Tillsammans river vi ner, klistrar över och förstör rasisternas propaganda.

Vi besöker även skolor och håller föredrag om antirasism, är du intresserad av att vi kommer
till just din skola och håller ett föredrag? Maila till info.nolltolerans@gmail.com

Vill du hjälpa till och stoppa rasisterna på din ort? Klicka här för att beställa material!