Välkommen till Nolltolerans.nu – här kan du anmäla rasistisk och fascistisk propaganda

Nolltolerans mot rasism innebär att vi aldrig accepterar att rasistiska budskap får utrymme i samhället. En del i detta är att rasistisk propaganda aldrig ska få ta plats på gator och torg.